Selecteer een pagina

 

Privacyverklaring volgens de normen van de AVG wet, Pedagoog voor Jou

Verantwoordelijk voor beheer persoonsgegevens:  Anja Schoolderman / Pedagoog voor Jou, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78342333

Werkzaamheden: Pedagoog voor Jou biedt online opleidingen, webinars, pedagogische coaching en live trainingsdagen aan.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn privacy gebonden informatie zoals naam, adres en mail.

Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt? De persoonsgegevens worden gebruikt voor facturatie, toegang voor de online academie en voor de mailingslijst. Bijvoorbeeld voor informatie, nieuwsbrief of aanbiedingen.

Reden van bewaren persoonsgegevens? Weten wie er toegang heeft tot de online academie en een klantenlijst opbouwen.

Hoe lang worden gegevens bewaard? Adresgegevens worden vernietigd na het aflopen van een afgenomen product of dienst. Mailadres blijft bewaard in de mailingslijst, tenzij anders wordt aangegeven.

Rechten van de klant over privacygegevens: een klant kan op willekeurig moment besluiten te stoppen met de diensten van Pedagoog voor Jou en vragen om verwijdering gegevens. In het geval van pedagogische coaching wordt alle verslaglegging altijd openlijk naar de afgesproken betrokkenen verstuurd en na afloop afgenomen dienst verwijderd.

Klacht over omgang met privacy? Bij Anja Schoolderman, Pedagoog voor Jou, via info@pedagoogvoorjou.nl

Reden persoonsgegevens vragen: toegang tot de online academie verlenen en / of facturatie pedagogische coaching. Verslaglegging bij pedagogische coaching zodat er een volgende keer verder gegaan kan worden en er geen dingen vergeten worden.

Vertrouwelijkheid: de gegevens die Pedagoog voor Jou nodig heeft zijn vertrouwelijk en worden op geen enkele wijze doorgegeven aan andere organisaties of derden.