Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer:  Anja Schoolderman / Pedagoog voor Jou, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78342333

Werkzaamheden: Pedagoog voor Jou biedt online opleidingen, webinars, pedagogische coaching en live trainingsdagen aan.

Betalingsvoorwaarden: voordat het product kan worden afgenomen, moet de factuur voldaan zijn. Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Auteursrecht: niks vanuit de online academie of werkwijze van Pedagoog voor Jou mag zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden.

Toegang online academie: de toegang tot de online academie is alleen voor de klant die betaald heeft. Het doorgeven van een link is dan ook nadrukkelijk verboden en wordt gemonitord.

Regels bij een verkoopovereenkomst: bij aankoop van een product uit de online academie, is van te voren afgesproken hoe lang de toegang wordt verleend. Voor de opleiding Natuurlijke Kinderopvang is dit 1 jaar. Ingangsdatum is de datum dat de opleiding start.

Bij geschillen: klant communiceert dit met Pedagoog voor Jou. Er wordt gekeken of een geschil kan worden opgelost.

Ziekte: het kan onverhoopt voorkomen dat Pedagoog voor Jou te maken krijgt met ziekte. Op dat moment vervallen de online diensten en toegang tot de online academie niet. De eventuele coachingsuren vervallen wel.

Online academie: is in eigen tempo te volgen. Er worden geen boeken geleverd. Klanten kunnen deze opleiding zien als een inspiratieopleiding. Er wordt een besloten facebook pagina aangemaakt voor deelnemers. Dit is extra en zit niet bij de prijs in. Deelnemers betalen alleen voor een jaar toegang tot de online academie. Er wordt, tenzij anders afgesproken, geen individuele begeleiding geboden. Wel is er de mogelijkheid tot korte vragen stellen. Echter is er intensieve pedagogische coaching gewenst dan maakt de klant een afspraak met Pedagoog voor Jou om een eventueel traject af te stemmen.

Pedagogische coaching: Pedagoog voor Jou geeft coaching vanuit kwaliteiten en talenten, niet als beoordelaar voor het functioneren van pedagogisch medewerkers. Vanuit een meedenken wordt er geobserveerd en coaching on the job gegeven, met als doel kinderen zo optimaal mogelijk tot zijn recht laten komen. Observeren betreft een momentopname. Pedagoog voor Jou draagt zorg voor een duidelijke urenregistratie en verslaglegging.